Karibu, Welkom!

Community Development - Bezoek van het bestuur 2011

Onderwijs - schoolboeken 2007

Sinds 8 juli 2003

Kleinschalige veelzijdige projecten 

Evangelisatie, Onderwijs, Community Development

Verbeteren van levensomstandigheden van mensen in Kenia

Kom in actie en doneer!

IBAN: NL85 SNSB 0963 6238 85
BIC:   SNSBNL2A

Evangelisatie - muziek team lokale kerk 2012